Οι σπόροι της ελευθερίας

Είναι κοινός τόπος ότι η βιοποικιλότητα χάνεται. Η βιοποικιλότητα είναι απαραίτητη για τη συντήρηση των οικοσυστημάτων από όπου παίρνει ζωή και τροφή ο άνθρωπος. Λίγοι άνθρωποι έχουν συλλάβει για ποιο λόγο η παρακμιακή λειτουργία της ...