Πραγματικόπιτα

Η «πραγματικόπιτα» που βιώνουμε εξωτερικά και εσωτερικά μοιάζει να δημιουργείται, να διαμορφώνεται και να καθορίζεται από την άνιση μεν, όλων μας δε, συμμετοχή. Είμαστε μέρος ενός πολύπλοκα αλληλεξαρτώμενου και αλληλεπιδρώμενου συστήματος. Ενός αέναου γίγνεσθαι. Νομίζω ...