Εθνική επέτειος. Γνωρίζω;

Πολλές φορές όταν πλησιάζει μια εθνική επέτειος, όπως τώρα, και το θυμάμαι, κυρίως βλέποντας στα μπαλκόνια της γειτονιάς μου ελληνικές σημαίες να ανεμίζουν, ομολογώ πως μπαίνω σε σκέψεις. Επίσης αυτό μου συμβαίνει συχνά όταν βρεθώ ...

Πραγματικόπιτα

Η «πραγματικόπιτα» που βιώνουμε εξωτερικά και εσωτερικά μοιάζει να δημιουργείται, να διαμορφώνεται και να καθορίζεται από την άνιση μεν, όλων μας δε, συμμετοχή. Είμαστε μέρος ενός πολύπλοκα αλληλεξαρτώμενου και αλληλεπιδρώμενου συστήματος. Ενός αέναου γίγνεσθαι. Νομίζω ...